Faculty

Lingyu Duan


Email: lingyu@pku.edu.cn
Address:
      Room 2641, Science Buildings, Peking University,
      Beijing, China 100871
Tel: +86 10 6275 8116
Fax: +86 10 6275 1638

Ph.D. students

Bing Li Jie Chen Feng Gao

M.S. students

Yihang Lou Yan Bai
Yicheng Huang Yitong Wang Zhangshuai Huang
Qiusi Wang Xiaohe Zhang Zhaoliang Liu

Undergraduate students

Yizhi Wang Wei Sun Tiancheng Zhi

Alumni

Xiaofang Wang (B.S., 2012-2015) Zhe Wang (M.S., 2012-2015) Yi Zhang (M.S., 2012-2015) Chenxia Li (M.S., 2012-2015)
Jie Lin (Ph.D., 2011-2014) Shuang Yang (M.S., 2011-2014) Yucong Xuan (M.S., 2011-2014)
Fangkun Wang (M.S., 2010-2013) Yiming Chen (M.S., 2009-2012) Zhang Chen (M.S., 2009-2012)