Faculty

Lingyu Duan


Email: lingyu@pku.edu.cn
Address:
      Room 2641, Science Buildings, Peking University,
      Beijing, China 100871
Tel: +86 10 6275 8116
Fax: +86 10 6275 1638

Ph.D. students

Jie Chen Feng Gao Lingbo Yang Ce Wang Lin Zhang

M.S. students

Ziqian Chen Daiqian Ma
Yihang Lou Yan Bai
Yicheng Huang Zhaoliang Liu

Undergraduate students

Yizhi Wang Wei Sun Tiancheng Zhi

Alumni

Bing Li (Ph.D., 2009-2016) Yitong Wang (M.S., 2013-2016) Zhangshuai Huang (M.S., 2013-2016) Qiusi Wang (M.S., 2013-2016) Xiaohe Zhang (M.S., 2013-2016)
Xiaofang Wang (B.S., 2012-2015) Zhe Wang (M.S., 2012-2015) Yi Zhang (M.S., 2012-2015) Chenxia Li (M.S., 2012-2015)
Jie Lin (Ph.D., 2011-2014) Shuang Yang (M.S., 2011-2014) Yucong Xuan (M.S., 2011-2014)
Fangkun Wang (M.S., 2010-2013) Yiming Chen (M.S., 2009-2012) Zhang Chen (M.S., 2009-2012)

Activities